Videregående kurs

Videregående Kurs i Bridge

Rekruteringsklubben Ruter7

Vi inviterer til nytt kurs i Bridge den 6. mars 2017. Dette kurset vil passe for alle som har tatt et nybegynnerkurs eller har lært seg grunnleggende bridge på annen måte, nettkurs, bøker, venner etc...

Kurset vil gå over 8, muligens 9, uker med opphold i påsken. Prisen er 600,-, dette inkluderer bøkene Spill Bridge 3 & 4, til en verdi av nettopp 600,- J.

Kurset vil basere seg på bøkene Spill Bridge 3 & 4, anbefalt av Norsk Bridge Forbund. Her går vi i dybden og videre på alle de emnene som tas opp i Spill Bridge 1 & 2 (grunnleggende bridge), samt vi lærer oss mange nye og mer avanserte teknikker. Det vil også bli rom for å ta opp temaer etter deltakernes eget ønske.

Undervisningen vil være på Håndverkeren, i våre spill lokaler, mandager fra 18.00 til 21.00. Plan for kurset er:

· * Rask repetisjon

· * Nytt fagstoff

· * Spill med informative, lagte spill

· * Nytt fagstoff

Påmelding gjøres til Kenneth Gjernes på:

Kenneth@ruter7.com

Mobil: (47) 95810170 – helst SMS

Hilsen Kenneth Gjernes

Formann/Kursansvarlig Ruter7