Ruter 7 bytter spillested

Publiseringsdato: Sep 20, 2010 10:22:15 PM

Styret i ruter 7 møttes mandag kveld for å behandle de klager og innsigelser som er kommet mot å flytte klubbspillingen fra Kråga til Håndverkeren. Tilstede var Terje, Anette, Inger Lene og undertegnede.

Styret vurderte hvorvidt prosessen i forkant av styrets tidligere beslutning var av en slik karakter at dette burde realitetsbehandles på nytt. I tillegg ble det informert om de tilbakemeldinger som er kommet på styrets mandat i denne saken. For å ta det siste først så gir alle tilbakemeldinger styret fullmakt til å behandle slike spørsmål på vegne av klubben.

Undertegnede tar kritikk for litt for dårlig informasjon¨i forkant av at medlemmene ble bedt om å gi sin innstilling. Styrets medlemmer fant likevel at dette er et spørsmål hvor klubben er delt omtrent på midten og at styret dermed tar den avgjørelsen de tror klubben er tjent med.

Nå er det engang slik at et styre kan komme i utakt med medlemmenes ønsker. Klubbens medlemmer er tidligere informert om retten til å kreve et ekstraordinært årsmøte. Det som kreves er at 1/3 av klubbens registrerte medlemmer skriver under på et slikt krav. Det må formuleres hva som ønskes behandlet og overleveres styret. Dersom dette blir gjort og årsmøtet stemmer for å oppheve styrets vedtak, vil de styremedlemmer som var tilstede, ta dette som et tegn på at klubbens medlemmer og styret er i utakt, og dermed trekke seg fra sine verv.

Styret er kjent med at enkelte ikke ønsker å bli med klubben når vi nå bytter spillested. Vi håper at flest mulig vil gi dette en sjanse og ber om respekt for at det er ulike oppfatninger om hva som er best for klubbens fremtid.

Rune R. Væting