Kort fra kretstinget

Publiseringsdato: Apr 16, 2010 11:14:57 PM

Fredag ble kretstinget holdt på rederiet hotell i Farsund. 18 representanter var møtt frem og fra ruter 7 stilte Monica, Espen, Terje og undertegnede.

Det var ikke de store kontroversene oppe til behandling. Regnskap og årsberetning ble godkjent uten tillegg. Det samme ble fullmaktene vedrørende vedtektsendringer som oversendes det nye styret. I korthet er dette endel av en prosess med å rydde opp i vedtekter som bryter med gjeldende praksis og noen som binder kretsen til utgiftsdekninger som bør revurderes.

Ruter 7 sitt forslag om å forsøke avholde 4. divisjon som monrad ble godt tatt mot og klubbet enstemmig gjennom. Vi skal utforme et konkret forslag som oversendes turneringsutvalget for godkjenning.

Videre sender vest agder krets 2 stykker på bridgeting i juni. Jeg meldte meg frivillig(slikt er jo moro) og fikk fullmakt til å ta med en til. Karl Olav møter også i kraft av sin stilling i forbundet.

Terminlisten ble godkjent og de forskjellige kretsmesterskapene fordelt. Vi skal ikke stå for noen av dem i år.

Når det kom til valget er det gledelig å melde at Karl Olav fortsetter som leder. Ruter 7 beholder sin representasjon, men etter forslag fra Monica trer Terje og meg inn for henne og Clas. Øvrige blir som de har vært.

Kvinesdal blir vert for neste kretsting og dermed også valgkomite.

Det var stort sett det hele. Hvis du vil lese om det jeg har glemt å ta med så besøk kretsen sin side. Referat kommer der etterhvert.