Medlemkontigent 2020

Publiseringsdato: Dec 17, 2019 7:5:18 AM

Hei!

Det er giro på vei til dere. pga julepost kommer denne sent. Dato på giroen er satt til 24.12.2019 men det vil ikke bli prurret ved sen betaling. Alle medlemmer som ikke har betalt vil bli meldt utt i løpet av første uke av januar 2020. Man vil bli fortløpende innmeldt når vi har motatt innbetalingen for 2020. Ønsker man bare å betale før giro kommer i posten kan man bare sette inn 400kr til konto: 3060.24.04532 Merk betalingen med navnet på medlemmet.

Formannen