Kretsting 16. april

Publiseringsdato: Mar 11, 2010 11:4:7 PM

Innkallingen til Kretsting er kommet. Hvis du har forslag som du ønsker klubben skal fremme så ta kontakt. Ruter 7 kommer nok til å stille med de representanter vi kan ettersom vi har forslag som skal oversendes kretsen og vi ønsker å backe opp.

INNKALLING TIL KRETSTING – VEST AGDER BRIDGEKRETS

Sted :FARSUND -Husan

Dato: Fredag 16. April 2010 På ”Husan”

Tid: Klokken 1830

Styret i Vest Agder Bridgekrets innkaller herved til Kretsting.

Begrunnet forslag til kretsting kan fremmes av klubb, kretstingets oppnevnte komitéer og

kretsstyret, og må være styret i hendesenest tirsdag 6 april. Fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomitéens innstilling vil bli kunngjort fredag 9. April.

Med stemmerett møter:

* Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer).

* Klubbledere.

* Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende

skala:

Inntil 24 medlemmer, 1 representant

25-50 medlemmer, 2 representanter

Over 50 medlemmer, 3 representanter

Med tale- og forslagsrett kan møte:

* Representant for forbundsstyret

* Æresmedlemmer.

* Kretsstyrets varamedlemmer.

* Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer, med tale- og forslagsrett innenfor

vedkommendes

arbeidsområde, jfr. NBFs vedtekter §§ 4-1 og 7-1.

* Revisor med talerett innenfor vedkommendes arbeidsområde.

* Andre, som innbys av kretsting eller kretsstyre, kan gis denne rett.

Vest Agder Bridgekrets

Styret