En liten luring....

Publiseringsdato: Mar 22, 2010 5:19:28 PM

Albert i syd spiller 3nt etter meldingsforløpet 1nt - 3nt (!) Utspillet er hjerter 6 som du lar gå til hånden. På spar mot bordet kommer kongen på fra vest. Det er parturnering. Spilleplan?

Dlr:

Vul:

AQxxx

QJxx

AQx

x

xx

AKx

Kx

AQxxxx

Spillets gang legger jeg ut så snart jeg har fått det tilsendt....

Spillet er hentet fra km i helga.

I dette spillet er det ikke albert som var den lille luringen. Vest var dyktig som legger kongen fra Kx i spar. Her skal du la han beholde på spar konge. Kløver finessen kan du ta når som helst og ved å holde vest inne er kløveren beskyttet. Når det etterpå viser seg at sparen satt 4-2 har kan du godspille siste sparen og claime 11 stikk ut å ta kløverfinessen.