Thomas vant Thomas sin turnering

Publiseringsdato: Sep 08, 2012 5:29:28 PM

Thomas og Odin suverent best.

Resultater

Vi sier tusen takk til Thomas for sin suverene innsats i klubben gjennom mange år og ønsker all mulig lykke i Stavanger når turen går dit i Oktober.