Dette hadde vel du klart?

Publiseringsdato: Jan 05, 2012 10:45:55 AM

Det går sakte men sikker fremover, men fremdeles nekter hjernebarken min å ta med seg nok varianter. Min flinke makker Helge tror jeg knapt la et kort feil igår. ResultaterI siste runde møtte vi lederparet med Monica og Frank. I siste spill kom dette problemet opp:

Kristiansand bk

Board 28

West Deals

N-S Vul

♠ K 9 8 6 3 2

♥ Q 7 6 5

♦ 7 2

♣ 7

♠ 10 7

♥ A J 10 4

♦ A K Q

♣ K 8 6 2

4 ♥ by East

Utspillet var kløver dame fra Monica i syd. Esset kom på og Svindahl skiftet til ruter knekt. Kløver til stjeling, hjerter til tieren, kløver til stjeling og hjerter dame som tok med seg kongen, esset og ....en ruter fra syd. På kløver konge kaster syd en spar, mens begge følger farge på ruter dame.

Kristiansand bk

♠ K 9 8 6

♥ —

♦ —

♣ —

♠ 10 7

♥ J 4

♦ —

♣ —

Nå har du vel tellingen? Nord har startet med 5kløver og 4 hjerter og har vist minst 3 ruter. Han må ha sparesset for åpningen så liten spar fra begge hender så vips er kontrakten hjemme.

Men så var det dette med hjernebarken da.... Jeg hadde vel allerede bestemt meg for innspillet så jeg kikket aldri på sparen som forsvant på kløver konge, og spilte 2x hjerter i possen over. Nord tok da for sitt single sparess og beten med kløvertieren jeg burde visst han satt igjen med.

Kristiansand bk

Board 28

West Deals

N-S Vul

♠ K 9 8 6 3 2

♥ Q 7 6 5

♦ 7 2

♣ 7

♠ A

♥ K 9 3 2

♦ J 10 4

♣ A 10 5 4 3

♠ 10 7

♥ A J 10 4

♦ A K Q

♣ K 8 6 2

♠ Q J 5 4

♥ 8

♦ 9 8 6 5 3

♣ Q J 9

4 ♥ by East