Medlemskontingent

Alle bridgeklubber tilsluttet Norges bridge forbund (NBF) blir fakturert for de medlemmer som står oppført i klubben ved årsskifte. Dette er ikke valgfritt og klubben må betale iht til vedtatte satser til NBF og kretsen.

Det er tre typer medlemskap i NBF:

Standardmedlem: Vanlig senior medlemskap. Årsmøtet i Rekrutteringsklubben Ruter 7 har vedtatt at standard medlemskap koster 400,- pr år.

I-medlem: Introduksjonsmedlemskap som løper to år fra deltagelse på kurs. Årsmøte har vedtatt at I-medlemskap er gratis i to år fra kursdato.

Junior: Gjelder for alle medlemmer frem til og med det året de fyller 25 år. Årsmøtet har vedtatt at Junior medlemskap er gratis.

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles ifm medlemskap!

Hvordan kan jeg melde meg ut?

Hvis du ikke ønsker å være medlem så kan du melde deg ut ved å sende en e-post til Kenneth på kenneth@ruter7.com. Ditt medlemskap blir så slettet fra våre lister.

Hvorfor koster det 400,- pr år?

Kontingenten er fastsatt av årsmøtet 2019. Av dette beløpet går 240,- til NBF og 80,- til Vest-Agder bridgekrets.

Jeg er hovedmedlem i en annen klubb?

Hvis du er medlem i flere klubber, så er hovedregelen at du kun skal betale kontingent en gang til NBF og en gang til hver krets du er medlem av. Det er opp til klubben å fastsette kontingent for støttemedlemmer. I Ruter 7 er det gratis å være medlem hvis du er hovedmedlem i en annen klubb i Vest-Agder bridgekrets.

Jeg ønsker å være medlem i en annen klubb

Du må kontakte den klubben du ønsker å være medlem i for å bli innmeldt i denne klubben. Hvis du samtidig vil slette medlemskapet i Ruter 7 må du sende en e-post til Kenneth på terje@ruter7.com.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Ditt medlemskap blir slettet fra våre lister. Dette fordi vi vil unngå å betale for medlemmer som ikke gjør opp for seg eller ikke ønsker å være medlem.

Hva er konsekvensen av å ikke være medlem?

Det betyr at du ikke kan spille bridge i en klubb tilsluttet NBF. Ruter 7 må rapportere inn etter hver klubbkveld og vi blir belastet medlemskap fra alle som ikke er medlemmer i Ruter 7 eller en annen klubb tilsluttet NBF.

Hva om jeg likevel deltar på klubbkvelder?

Hvis du deltar på klubbkvelder og ikke er medlem i Ruter 7 eller en annen klubb i NBF, så vil du automatisk bli innmeldt som medlem etter tredje spillekveld. Medlemskontingent må så betales til klubben. Hvis du likevel ikke betaler kontingenten kan du i verste fall bli nektet adgang til å delta på flere spillekvelder.

Har du spørsmål vedrørende medlemskontingenten så kan du kontakte Terje på e-post Terje@ruter7.com.