Sommerbridge 2

Publiseringsdato: Jul 03, 2015 1:41:27 PM

Bjørn Gunnar Johannesen og Aksel Flaag, fra Søgne og Mandal BK, ble best i kveld. Gerd Andersen og Henning Klemo fikk beste resultat med trekt makker og legges til sammendraget. Gratulerer.

Resultat NBF