Hvordan spiller du?

Publiseringsdato: Mar 01, 2010 5:51:40 PM

Du spiller 4 hjerter med en spartass ut fra nord. Du stikker med damen og spiller hjerter mot hånden. Fra syd kommer det på en liten kløver. Spilleplan?

Dlr: N

Vul: E/W

AKxx

Qx

Axxxx

KTxx

xx

AKJxx

xx

xx

Utspillet er trolig singelton og dermed ser du på 2tapere i kløver og en i trumf men problemet er å unngå sparstjeling.

Løsningen er ruterfinessen. Stikk med hjerter ess, ta ruterfinessen på direkten og når damen faller 3. spiller du også en 4. runde ruter og får kastet begge kløverene. Ruterstjeling og et trumfstikk er alt nord får og 11 stikk bokføres. Alternativt kan du spille AK og ruter til stjeling, spille deg inn på trumf og så kaste en kløver på ruter for å notere 10 stikk. Får da med deg sjansen for damen singel, dobbel el tredje i syd. Hvilken løsning er det best odds for? Svaret på det kommer i morgen.(Vi har nå diskutert spillet uten å finne et klart svar. Har sendt det til Tonje og Boye i bin og håper de eller Albert har det matematiske svaret til oss. Du vet nord har 8 minorkort og syd 7 så i par hadde jeg kanskje gått for løsningen som kan gi 11 stikk)

Spillet er fra bbo igår og spillefører slapp tankeløst nord inn på hjerter i stikk 2. Han tar for kløver konge, spiller en høy kløver til syds ess og får fortjent sparstjelingen sin. Han må også få et trumfstikk for 1 bet.

Hele spillet:

Dlr: N

Vul: E/W

x

QJ9x

Qxx

KQxxx

AKxx

Qx

Axxxx

KTxx

xx

AKJxx

xx

xx

JTxxxx

Txx

Axxx