Fra Vanderbilt...

Publiseringsdato: Mar 19, 2010 1:27:50 AM

Storturneringen Vanderbilt går av stabelen i disse dager med flere norske spillere i aksjon. Helness og Helgemo spiller på lag med Multon/Zimmermann. Her er et par spill fra deres kamp mot Weed, Defalco, Mitchell og Olivieri som viser at også på toppnivå vurderes kortene veldig forskjellig.'

Board 15

Vul: NS

Dealer S

WEST

NORTH

EAST

K Q J 9 8 4 3 2

8 7 4

J 6

SOUTH

J T 2

A K Q 6

T 6

A

K Q J T 5 3

A 9 6 2

8 3

A Q 4 2

9 8 7 5 4 3

7 5

K T 9 7 5

SOUTH

Zimmermann

*1

2

Pass

WEST

Mitchell

Pass

Pass

NORTH

Multon

4

EAST

Olivieri

Dbl

Pass

*1

s & minor

Etter hjerter ess i utspill og sparskift sto det fort 990 på tavla til N/s. Ved det andre bordet endte det derimot slik....

Board 15

Vul: NS

Dealer S

WEST

J T 2

NORTH

EAST

K Q J 9 8 4 3 2

8 7 4

J 6

SOUTH

A K Q 6

T 6

A

K Q J T 5 3

A 9 6 2

8 3

A Q 4 2

9 8 7 5 4 3

7 5

K T 9 7 5

SOUTH

Weed

Pass

5

Pass

WEST

Helgemo

2

NORTH

Defalco

4

EAST

Helness

4NT

5NT

Pass

Pass

6

Pass

Pass

13 stikk og 940 ø/v. En ganske pen dobbeltscore må sies og 1-0 til søppelåpninger.

Et annet spill fra samme kamp så slik ut...

Board 9

Vul: EW

Dealer N

WEST

A K J 7

NORTH

EAST

T 8 6 5 4 2

8 4 3

T 8 6

A

SOUTH

Q 9 3

5

A K Q J 7

9 7 4

3 2

K Q T 4 3

9 8 2

T 9 6 2

A K Q J 5

J 7 6 5

SOUTH

Zimmermann

--

*2

2

WEST

Mitchell

--

Pass

NORTH

Multon

2

EAST

Olivieri

Pass

Pass

*1

Pass

*1 multi

*2 pass or correct

No double, no trouble og 6 stikk gir bare -100 på tavla. Hadde dere meldt på noe tidspunkt i øst el i vest? På det andre bordet var det adskillig mer fart over meldingene.

Board 9

Vul: EW

Dealer N

WEST

A K J 7

NORTH

EAST

T 8 6 5 4 2

8 4 3

T 8 6

A

SOUTH

Q 9 3

5

A K Q J 7

9 7 4

3 2

K Q T 4 3

9 8 2

T 9 6 2

A K Q J 5

J 7 6 5

SOUTH

Weed

--

Pass

Dbl

Pass

Pass

WEST

Helgemo

--

1

NORTH

Defalco

Pass

Pass

3

EAST

Helness

1

2

Rdbl

4

Pass

Pass

Dbl

Pass

Vest har ingen lett gjenmelding over 1spar men 6-0 mot ble for mye. Også ved dette bordet var det 7 stikk til øst-vest i sparkontrakt, men 800 ut var 14 imp ti "feil" lag. Motvillig gir jeg poeng til nord for ikke å åpne men jeg burde kanskje gå litt stille i dørene når det gjelder svake åpninger en liten stund. Espen Forberg og undertegnede koste oss på onsdag med et system jeg snekret sammen med Albert i full fart ,en dag det gikk veldig dårlig. Når motparten åpner så erstatter passlappen dobbellappen. 1nt innmeldt er 0-12 og ellers yeslek mot alt. 9-11 grand når vi åpner selv og i det hele tatt. Moro men kanskje ikke "god bridge". Første gang jeg spilte dette med Albert en hel kveld, hadde vi 86% etter 18 spill men på onsdag ble sluttresultatet.....vel, under middels.