syv - null imot....null problem.

Publiseringsdato: Feb 27, 2010 9:25:41 PM

På bbo havnet unge herr Stray i 2spar doblet etter meldingsforløpet 1s -2h -2s. Øst doblet og vest passet uten problemer. Hjerter ti ut til knekten, esset og stjeling med spar to. Spilleplan?

Dlr: S

Vul: E/W

T

KQJ93

A963

982

AQ952

QT82

AJ54

Atle dro ruter dame som fikk med kongen og syveren. Inne på ruter ess kastes 2kløver på hjerteren og vest trumfer den andre. Ruter knekt følger og på ny ruter trumfer ikke øst men kaster en kløver. Ruter til nieren og kløver knekt forsvinner på hjerter 9. Hvis ikke tittelen sa deg noe har du nok nå skjønt trumfsitsen. Vest må trumfe hjerter 9 og spiller trumfknekten. Inne på damen spilles kløveress og 2 stikk til må han få med A95 i trumf når vest har K87.

Hele spillet:

Dlr: S

Vul: E/W

T

KQJ93

A963

982

KJ87643

A87654

T2

7

KJ54

KQT763

AQ952

QT82

AJ54