Hvordan spiller du?

Publiseringsdato: Mar 06, 2010 8:26:10 PM

Husk å melde dere på ruter 7 open!

Spillene under er skoleeksempler på bridge og er beregnet på nye spillere. Siden oppdateres med svar/hva som er poenget på mandag. I morgen kommer flere spill for begynneren og noen adskillig mer avanserte for dere som trenger utfordringer.

1.

Kontrakt: 6spar i nord. Utspill: liten spar.

AKxxx

Dlr:

Vul:

AJx

Qx

KQx

QJxx

KTxx

KJx

Axx

2.

Kontrakt 3nt i nord. Utspill liten spar

AKxx

Dlr:

Vul:

AKx

Qzz

AJx

QJxx

xxxx

Jx

KTx

3.

Kontrakt 7nt i nord. Utspill liten spar

Dlr:

Vul:

AKxx

AKx

Qzz

AJx

QJxx

Qxx

AKx

KTx

4. Kontrakt 6hjerter i nord. Utspill liten spar.

AKxx

Dlr:

Vul:

AKxxx

x

AJx

QJxx

Qxxxx

x

KTx

1. Dette var vel enkelt. Det eneste du må gjøre i denne kontrakten er å kaste hjerte på ruter. Husk på å beholde inntaket i bordet i tilfelle ruteren dukkes.

2. Her har du 8 toppstikk og det niende er bankers hvis ikke sparen sitter 5-0 el hjerteren 5-1. Ta 4 ganger spar og to ganger hjerter. Hvis begge følger hjerteren så spill en 3. runde. Motparten må gi deg det 9. stikket i ruter eller kløver. Sitter hjerteren 3-3 så har du det 10. stikket også.

3. Poenget i dette spillet er bare å skaffe deg mest mulig informasjon før du velger hvilken vei du spiller kløveren. Det er kanskje fristende å ta kløverfinessen mens du fremdeles har hold i alle andre farger men hva hvis f.eks øst viser at han har bare en spar, følger 2 ganger hjerter og begge følger 3 ganger ruter? Vest har da 4-5-3-1 el 4-5-4-0 og kontrakten er 100% ved å spille kløver til esset og kløver til tieren.

4. Dette spillet er også 100%. Ta ut trumfen, spill 4 ganger spar og spill ruteren. Den som kommer inn må enten løse kløveren for deg eller spille til dobbelrenons så du kan kaste en kløver på den ene hånden.