Informasjon fra styret

Publiseringsdato: Mar 18, 2013 1:24:33 PM

Da var en flott bridgehelg unnagjort igjen. Noe av det som gir meg mest glede med bridge er alle de hyggelige og flotte menneskene jeg til stadig treffer på turneringer og spillekvelder J. Denne helgen var det KM mix par i Mandal på lørdag. Et startfelt på 12 bord bidro til en flott dag rundt bridgebordet. Vi hadde mange medlemmer i aksjon og det ble mange fine prestasjoner. Beste prestasjon i klubben var det Maria og Roald som sto for. De fikk en veldig fin 8. plass med 52,9 %. Det er en veldig god prestasjon i et tøft startfelt. Vinnere ble Bente og Vetle Faag (i midten). De er begge fra Rogaland bridgekrets og kretsmestere ble derfor Brynhild Drivdal og Arnt Leirkjær fra arrangørklubben Mandals BK (til venstre). Den siste pallplassen gikk til Lajla Ellefskås og Roy Olsen (til høyre). Gratulerer til alle sammen.

Hensikten med denne informasjonen er å gi dere som medlemmer i Ruter 7 en status på saker styret jobber med. I tillegg kan vi formidle en del informasjon til våre medlemmer av generell karakter. Jeg håper også det kan bidra til en konstruktiv dialog mellom medlemmene og styret. Vi i styret jobber for dere og trenger tilbakemelding og forslag for å gjøre jobben vår best mulig. Ballen er med det spilt til dere alle J.

Konstituering av styret

Styret i Ruter 7 gjennomførte sitt første styremøte mandag 4. mars. Det er foretatt noen praktiske endringer i styret fordi den som ble valgt som kasserer i 2012 har trukket seg fra styret. Det har medført at Wenche som 1. vara tiltrer i styret.

Styrets sammensetning og kontaktinformasjon:

Medlemsmøte

På årsmøtet ble det vedtatt at det skal arrangeres et medlemsmøte senere i 2013. Styret ønsker å gjennomføre dette møtet etter at Ruter 7 Open er arrangert. Vi har fastsatt tirsdag 11. juni for medlemsmøte og det starter kl 1730. Spilling starter når møtet er gjennomført. Det kommer egen innkalling senere, men tema vil i hovedsak være arrangementer og Ruter 7 Open for 2014. Regnskap for 2012 vil også bli presentert (var ikke sluttført til årsmøtet).

Medlemskontingent 2013

Det er fremdeles veldig mye utestående i medlemskontingent for inneværende år. Minner derfor alle medlemmer om at medlemskontingent på 350,- for 2013 skal betales til konto 3060.24.04532 snarest og senest innen 15. april 2013. Minner om at betaling av medlemskontingent er obligatorisk for alle standard hovedmedlemmer. Junior og I-medlemmer er gratis. Skulle det være behov for utsettelse av betaling må dere kontakte Terje eller Eirik (se kontaktinfo over).

Påmeldingsavgift 4. divisjon 2012/2013

Det ble av styret i fjor vedtatt at påmeldingsavgift til 4. divisjon for året 2012/2013 må dekkes av hver enkelt deltager/lag. Dette skyldes de store investeringene i 2012. Vi hadde totalt 9 lag i aksjon hvor lagleder (den som meldte på laget) er fra Ruter 7. Påmeldingsavgiften for 4. divisjon faktureres i etterkant av arrangementet. Vi er derfor i gang med å få inn påmeldingsavgiften fra de aktuelle lagene. Hvert enkelt lag blir kontaktet. Påmeldingsavgiften på 1.600,- betales til konto 3060.24.04532 snarest og senest innen 15. april 2013.

Ruter 7 Open 2013

Arbeidet med å arrangere Ruter 7 Open er i full gang. Arbeidet ledes av Rune sammen med Inger Lene. Det blir i år gjennomført på Caledonien helgen 1-2 juni. Også i år blir det for hovedturneringen på lørdag mulig å være med på trekning av stjernemakker for de med under 30 MP. For de med over 30 MP er det åpent for påmelding som vanlig par. Søndag arrangeres det en eliteturnering (for stjernemakkere) og en åpen turnering for oss litt mer dødelige. Jeg håper flest mulig stiller opp og deltar på arrangementet. Siden det gjennomføres på Caledonien er mengden dugnad som trengs veldig redusert og det gir de fleste av oss muligheten til å spille. Så meld dere på snarest mulig. Målet er å slå fjorårets deltagelse med som var 110 par J.

Bridge i påsken

I påsken arrangeres det lagturnering både skjærtorsdag og langfredag. På skjærtorsdag er det Lyngdal BK som har lagturnering (monrad). Det gjennomføres på Rosfjord fra kl 14-22. Det er mulighet for rimelig overnatting for de som ønsker det. Langfredag er det uformell lagturnering i Søgne på Heimklang fra kl 13. Hvis du ønsker å delta på en eller begge turneringene så ta kontakt med Inger Lene som setter sammen lag så langt som mulig. Så langt er vi 3-4 lag begge dager J