Klubbinfo # 2 - 2013

Publiseringsdato: Jul 04, 2013 12:19:50 PM

Da var det tid for en ny klubbinfo. Det har skjedd en del siden sist. Som de fleste har fått med seg så gikk Haandverkeren konkurs og vi måtte derfor finne nye lokaler. Vi har foreløpig valgt å benytte oss av tilbudet til Ernst hotell. Lyse spillelokaler, god plass og tilgang på servering er positivt. Foreløpig inngår vi en avtale med Ernst frem til nyttår, men det presiseres at det endelige valget ikke er tatt.

Europamesterskapet

Forrige helg fikk vi et gledelig budskap fra åpent EM i par. Nils Kvangraven tok en kjempeflott bronsemedalje sammen med sin makker Terje Lie. Det var tett i teten hele veien og de ble kun slått med 0,45 % opp til gullet. Nils og Terje ledet også under deler av turneringen. Det var mange gode norske prestasjoner og flere lokale spilte seg til finalen. Blant annet fikk Karl Baumann og Geir Brekka en flott 35. plass. For fullstendig resultater se hjemmesiden til Norsk bridgeforbund.

Ekstraordinært årsmøte & medlemsmøte

Tirsdag 11. juni gjennomførte vi ekstraordinært årsmøte. Det ble gjennomført for å ferdigstille regnskapet for 2012. I tillegg ble det en ekstra sak slik at styret fikk fullmakt til å finne nye spillelokaler. Regnskapet for 2012 ble godkjent med en merknad. Og Styret fikk fullmakt til å inngå avtale om nye spillelokaler. Vedrørende spillelokaler så ønsket medlemmene sentrumsnære lokaler med mulighet for offentlig kommunikasjon. Det var også ønsker om romslige og lyse lokaler. Som tidligere nevnt vil vi foreløpig benytte oss av avtalen vi har fått med Ernst hotell. Den største ulempen er at vi foreløpig ikke har fått en egen plass å oppbevare utstyret vårt. Dette gjør gjennomføring av spillekvelder mer tungvint og et skap eller tilsvarende må derfor på plass på lang sikt.

Sommerferie

Det blir dessverre ingen spilling tirsdag 9. og 16. juli. Dette skyldes ferietid og mangel på noen til å ta regnskapet og kortlegging. Men også fordi mangel på sted til å oppbevare utstyret gjør det vanskelig å gjennomføre når den som har utstyret hjemme ikke er tilgjengelig. Vi beklager denne feriestansen.

Neste spillekveld blir tirsdag 23. juli kl 1830 på Ernst hotell.

Medlemskontingent 2013

Det er fremdeles en del spillere i klubben som ikke har betalt medlemskontingent for 2013 på tross av 3 utsendte purringer. Det ble vedtatt på styremøte 10. juni at spillere som ikke betaler vil bli slettet som medlemmer i klubben. Disse vil heller ikke få delta på spillekvelder eller turneringer i regi av NBF før kontingenten er betalt.

De som vet at de ikke har betalt kan fremdeles gjøre dette til konto 3060.24.04532.

Påmeldingsavgift 4. divisjon 2012/2013

Det er fremdeles 5 lag som ikke har betalt påmeldingsavgift for deltagelse på 4. divisjon i vinter. Det vil bli sendt ut purring til alle lag, men de som vet at de ikke har betalt bes om å betale 1.600,- i samlet betaling til konto 3060.24.04532 snarest mulig.

Ruter 7 Open 2013

Ruter 7 Open ble gjennomført helgen 1-2 juni. I år hadde vi 94 par på startstreken lørdagen og det var derfor litt igjen for å nå målsetningen på over 110 par. Det endelige oppgjøret fra årets arrangement er ikke ferdig. Det mangler fremdeles noen avtaler i forhold til Caledonien hotell, men på grunn av få høyt innmeldt tall til middagen på lørdagen ser det ut som det blir underskudd etter årets gjennomføring.

Det var flere gode prestasjoner i klubben og Maria Ursin Ingebrigtsen fikk en kjempeflott 5. plass med sin makker Trond Hantveit og ble med det vår beste deltager på lørdagen. Turneringen lørdag ble vunnet av Helge Thorsen og Øivind Lorentsen i Søgne BK. Søndagens eliteturnering ble vunnet av Stig Henning Dybdahl og David Ueland og den åpne turneringen ble vunnet av Jan Wannberg og Egil Nerheim. Gratulerer til alle J.

Bridgefestivalen

Sommerens bridgefestival står for døren. Den gjennomføres i år i Fredrikstad og går i perioden 3-8 august. Det er mange muligheter til å spille også utenom de offisielle turneringene. Alle kan delta og det er kun NM par som krever kvalifisering på forhånd. Mix par, mix lag, monrad par og monrad lag er åpent for alle, og monrad par er i tillegg kvalifisering til NM par. Det er i tillegg mange sideturneringer hver dag. Det finnes noen forhåndsbestilte hytter/leiligheter som er bestilt av lokale spillere. De som ønsker mer informasjon om dette kan kontakte meg på e-post eller telefon.

Da vil jeg ønske alle en riktig god sommerferie, og så håper jeg vi sees igjen når spillingen starter opp igjen tirsdag 23. juli? J