Ny sak på årsmøtet grunnet konkurs på Haandverkeren

Publiseringsdato: Jun 04, 2013 8:45:54 PM

I dag tirsdag 4. juni fikk vi informasjon om at Haandverkeren er konkurs og vi er derfor uten lokaler. Dette må derfor bli en ekstra sak på ekstraordinært årsmøte tirsdag 11. juni. Sted er for tiden usikkert, men det annonseres snarlig. Det som er markert med fet blå skrift er tillegg til forrige innkalling.

Rettelse til innkalling til ekstraordinært årsmøte 2013 i Rekrutteringsklubben ruter 7

Sted: Ernst hotell - restauranten på innsiden av lobbyen

Tid: Tirsdag 11. juni kl 17.30 – 18.30

Agenda

1. Godkjenning av fremmøtte representanter

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

4. Valg av ordstyrer og sekretær

5. Behandling av regnskap for 2012

6. Behandle innkomne forslag

Bakgrunn

Haandverkeren er konkurs og vi er uten spillelokaler. Det er derfor nødvendig å finne nye egnede lokaler. Det er stor mulighet for at det må inngås leieavtaler på lokaler for å finne stabile lokaliteter over tid. Klubbens økonomi tilsier at vi ikke kan leie lokaler uten at tilsvarende beløp tas inn som spilleavgift.

Forslag:

Styret i Ruter 7 gis fullmakt til å inngå avtaler om leie/bruk av nye lokaler for gjennomføring av spillekvelder. Styret gis også fullmakt til å forplikte klubben til avtaler om leie av lokaler over tid som vil kunne medføre en økning av spilleavgiften. Styret gis derfor fullmakt til å øke spilleavgiften tilsvarende det leie av et lokale vil koste.

Ekstraordinært årsmøte etterfølges av medlemsmøte hvor følgende tema tas opp:

1. Kort informasjon fra styret i klubben

2. Terminliste for høsten 2013 – innspill fra medlemmer ønskelig J

a. Turneringer, herunder Ruter 7 Open 2014?

b. Sosiale aktiviteter (julebord med mer)?

c. Klubbturer?

d. Kurs?

3. SM 2013-2014 (les 4. Divisjon)

4. Tema for videregående kurs høsten 2013

5. Eventuelt

Kristiansand 04.06.2013

Eirik Breen (sign)

Formann