Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2013

Publiseringsdato: May 21, 2013 11:7:3 AM

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte 2013. Hovedsak er å ferdigbehandle regnskapet for 2012.

Sted: Haandverkeren

Tid: Tirsdag 11. juni kl 17.30 – 18.30

Årsmøte skal kun behandle saker innmeldt på forhånd som etterarbeid fra ordinært årsmøte 2013.

Det blir ordinær klubbspilling etter årsmøtet.

Agenda

1. Godkjenning av fremmøtte representanter

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

4. Valg av ordstyrer og sekretær

5. Behandling av regnskap for 2012

Ekstraordinært årsmøte etterfølges av medlemsmøte hvor følgende tema tas opp:

1. Kort informasjon fra styret i klubben

2. Terminliste for høsten 2013 – innspill fra medlemmer ønskelig J

a. Turneringer, herunder Ruter 7 Open 2014?

b. Sosiale aktiviteter (julebord med mer)?

c. Klubbturer?

d. Kurs?

3. SM 2013-2014 (les 4. Divisjon)

4. Tema for videregående kurs høsten 2013

5. Eventuelt

Kristiansand 21.05.2013

Eirik Breen (sign)

Formann