Innkalling til årsmøte 14. februar

Publiseringsdato: Jan 17, 2012 12:52:50 PM

Innkalling til årsmøte i rekrutteringsklubben ruter 7

Haandverkeren 14. februar 2012 kl 17.30.

Begrunnet forslag til årsmøte kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte komiteer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes. Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig senest én time før årsmøtet settes.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer og referent.

3. Regnskap 2011

4. Presentasjon av budsjett 2012

5. Årsberetning

6. Innkomne saker

7. Valg

Forslag til årsmøtet kan leveres styremedlem på klubbkveld eller sendes klubbens leder på epost: rune@ruter7.no eller post: Rekrutteringsklubben ruter 7, Kvannes, 4770 Høvåg.

Årsmøtet etterfølges av en forkortet spillekveld.