Innkalling til Årsmøte

Publiseringsdato: Apr 04, 2019 9:2:18 AM

Rekruteringsklubben Ruter7 30.04.2019

Styret i Ruter7 kaller herved inn til årsmøte 30.04.2019. Årsmøtet vil bli avholdt på Håndtverkeren. Årsmøtet starter klokken 17.00 og vi håper vi er ferdige til 18.30 til vanlig spilling.

Saker:

1. Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

2. Godkjenne innkalling

3. Årsberetning styret

4. Godkjenne Regnskap/budsjett

5. Behandle innkomne forslag(Må være styret i hende senest 29.04.19 klokken 17.00)

6. Revisor, om klubben skal ha MVA kompensasjon må klubben ha en revisor.

7. Valg

8. Eventuelt

Regnskap og budsjett vil ligge fysisk i lokalet til Håndtverkeren ifra klokken 15.00 den 30.04.2019 De vil også bli sendt ut på klubbens e-post liste i forkant av årsmøte.

Valg, Styret består i dag av følgende:

- Terje Skjelbred (leder) ikke på valg

- Henning Klemo (nest leder) på valg

- Martin Eiesland (kasserer) på valg

- Per Ottar Stenberg (styremedlem) på valg

- Wenche H. Myhre (styremedlem) ikke på valg

De som er på valg i styret har alle sagt ja til å ta en ny tørn. Eneste er at Martin og Per Ottar bytter roller. Har klubbens medlemmer andre ønsker bør disse tas med valgkommiteen Kenneth Gjernes