En liten søndagsnøtt

Publiseringsdato: Mar 14, 2010 11:12:28 AM

Nå oppdatert med svar.

Vest åpner med svake to ruter før du ender opp i kontrakten 6 spar i syd. Vest spiller ut ruter dame som øst stikker over med kongen og returnerer en ruter til ditt ess.

1. Kontrakten står nå alltid så lenge vest startet med 6 ruter. Hvordan?

2. Hva kunne øst gjort for å bete kontrakten?

Dlr: W

Vul: N/S

xx

Axxx

Axx

Kxxx

AKQJT9

Kxx

xx

Ax

Jeg kommer med svarene, men send meg gjerne ditt svar på mail. Ikke lenge før det begynner å vanke premier på innsendte svar.... Ikke til deg Forberg... :) rune@ruter7.com

Løsning: 1. Ser at jeg må se bedre gjennom oppgavene jeg får før jeg legger dem ut. Er normalt en skvis her men unntaket er hvis vest har startet med 6-4 i minor så den står ikke alltid. Ut med trumfen, 3x kløver til stjeling så spar til bunns. Vest må holde en ruter og 3 korts hjerter og øst må holde en kløver og 3 korts hjerter når spar 9 spilles i denne posisjonen.....

Dlr:

Vul:

Ax

x

x

9

Kxx

Vest blir først skvist i hjerter og ruter. Kaster han hjerter så kastes ruteren i bordet og øst skvises i kløver og hjerter.

2. De som svarer på dette sier alle at man kan spille hjerter for å bryte skvisen, men se på denne posisjonen...

Dlr:

Vul:

x

Ax

x

xx

xx

xx

x

x

9

Kx

x

Spar 9 spilles. Vest må holde 2 ruter så ruter kastes i bordet. Så ruter til esset......øst må også kaste inn håndkleet. Svaret på spørsmålet blir derfor INGENTING :) Hjerter ut derimot...