De første klubbguider klare til innsats

Publiseringsdato: May 22, 2011 12:34:13 PM

Under organisasjonsdagene på Gardermoen nå i helgen, ble bridgeforbundets første klubbguider ferdige med sin opplæring.Klubbguidene skal tilrettelegge for positiv utvikling i klubbene rundt om i landet. Metodene som blir brukt er velprøvd av både idretten og næringslivet.

Øyvind Lorentsen og undertegnede deltok fra Vest Agder, så dere klubbledere i agder kan forvente en telefon om ikke lenge......

Den nye satsingen på klubbutvikling er spennende og vi håper den skal bidra til å snu den negative trenden de siste år. Med mange ivrige frivillige rundt om i landet, og flere verktøy tilgjengelige ser fremtiden stadig lysere ut.

Herfra kommer en oppfordring til alle klubber om å kontakte en klubbguide og få prosesser igang i DIN klubb. Mer info kommer snart til kretser og klubber i hele landet.