Albert spør....

Publiseringsdato: Apr 28, 2010 11:48:53 AM

Bakspillte et spill

EKx

Xxx

Dxx

Kxxx

D10xx

Xxx

EK10x

EJ

Kontrakt 3 nt Vest og Øst starter med 4 ganger hjerter. Vest spiller den siste. Du kaster en kløver i bordet. Samme gjør øst.

Hva kaster du på hånda og hvorfor?

Jeg vet hva jeg hadde gjort!!! Jeg hadde fiska opp en hjerter fra bordet og lagt den på nytt. Da har jeg saksa intakt i alle 3 fargene! Genialt spør du meg. Hva hadde dere kastet?