Albert spør...

Publiseringsdato: Jun 08, 2010 9:43:31 PM

Du spiller 5 ruter doblet

Utspill ruterD til liten RuterK og ditt ess

Kontrakten er trygg nok, men hva må du passe på for maks stikk?

E

862

7654

EJ954

953

74

EJ109832

5

KDJ1098

E10x

Kx

Kxx

X

KDJxxxx

Xxx

Ex

Øst (til høyre) har åpnet 1 kløver. Vest spiller ut kløver Dame. 11 stikk burde da bli standard i hjerterkontrakt hva? Men din gale makker som aldri husker å spørre om ess har meldt deg opp i 6 hjerter. Har du noen sjanser??