Årsmøte / Spillkveld 10.02.15

Publiseringsdato: Feb 11, 2015 2:6:32 PM

Årsmøte ble holdt fra kl. 18.00 og 17 stemmeberettiga var til stede. Et fullt referat kommer under vår nye link Styrets Referater, men nevner kort at det ble stemt over å høyne spilleravgiften på klubbkvelder fra 30,- til 50,-. Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer og trer i kraft fra 10.02.15.

Så til spillkvelden: vi fikk til 18 spill i og med årsmøtets lengde, og når alt var avgjort lå Øystein Jensen og Markus Bruno på topp med 59,9 % totalt. Spennende var det da Anette Frøytlog og Per Ottar Stenberg kom på andreplass med 59,6 %, bare fattige 0,3 % bak rutinert Øystein & Bruno. 3. plass til nybegynner Tone Stenstad og Kirsten Aune med 53,6 %, vi gratulerer.

Resultat på NBF