Årsmøte i ruter 7

Publiseringsdato: Jan 25, 2011 6:9:8 AM

Innkalling til årsmøte.

Rekrutteringsklubben Ruter 7

Håndverkeren. Tirsdag 8. februar kl 18.00

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling, evt fullmakter og dagsorden.

2. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps.

3. Tillegg til vedtekter

4. Årsberetning

5. Økonomi

6. Innkomne saker

7. Valg

Innkomne saker og øvrige papirer sendes medlemmene på mail før årsmøtet og vil ligge tilgjengelig i årsmøtelokalet senest fra kl 17.00 årsmøtedagen.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet sendes SENEST 1. FEBRUAR til leder Rune Væting.

Kan sendes på e-post: rune@ruter7.com Post: Kvannes, 4770 Høvåg el overleveres på våre spillekvelder.

Alle forslag må leveres skriftlig og bør begrunnes. Benkeforslag vil ikke bli behandlet, men oversendt det nye styret.

Kan du ikke møte så kan stemmeretten din overføres via skriftlig fullmakt til annen representant.

Denne gang håper vi årsmøtet blir kort nok til å avvikle ordinær spillekveld etterpå.