Nyheter‎ > ‎

Flere spill for de litt nye....

lagt inn 13. mar. 2010, 05:36 av Ukjent bruker   [ oppdatert 17. mar. 2010, 07:36 av Ukjent bruker ]
 
 Nå oppdatert med svar.
Her har jeg laget noen flere spill med noen poeng som ikke (ikke alle iallefall) er så veldig vanskelige, men fort å gå glipp av når du sitter ved bridgebordet. Svarene legges ut onsdag.
 
1. Du spiller 3nt i nord. Utspillet er hjerter som går til esset, så en liten kløver i skift.
Spilleplan?

Dlr:
Vul:

OJx
Kxx
AKJxx
AX
 
 


 


    Ax
Jxx
xx
QJTxxx
 
Løsning: Hele poenget her er å stikke med kløver ess og spille ny kløver. Du kan ikke risikere kløverfinessen ettersom du bare har inntak på spar ess. Se selv hvis kortene f.eks sitter slik:

Dlr:
Vul:
 
  KTxxx
AQTx
x
Kxx
  xxx
xxx
QTxxx
xx
   


 
Eneste sjanse for bet nå er kløveren 5-0.
 
2. Kontrakten er 2 ruter i syd. Utspill liten ruter.
Spilleplan?

Dlr:
Vul:

AJx
Qxx
OJxxx
xx
 
 


 


    KTx
xxx
AKxxx
QJ
 
Løsning: Her er det ikke noe hokuspokus. Ta ut trumfen og spill en hjerter eller en kløver. Motparten kan ta 5 stikk men må så enten løse sparen for deg eller spille til dobbeltrenons.
 
3. Kontrakten er 6 ruter i nord. Utspill er spar knekt. Du prøver damen og kongen kommer på.
Spilleplan?

Dlr:
Vul:

Axx
A
KQJT9
Kxxx
 
 


 


    Qx
KQJTx
A876
xx
 
Løsning: Her er det flere varianter du kan spille på. Du må ta for hjerter ess og inn i bordet på trumf for å kaste enten kløver eller spar på hjerteren men når skal du stikke over med ruter ess? Med Trumfen ikke verre enn 3-1 skal du stikke over 3. gang og kaste 4 kløver på hjerteren. du sitter da igjen med dette:

Dlr:
Vul:

xx

T9
 
 


 


    x

x
xx
 
Gi bort et sparstikk og krysstjel resten.
Hva hvis øst ikke følger ruter første gang? Da bør du stikke over første ruteren og spille på kløveresset foran. kast to spar på hjerteren og spill kløver. Inne på kløver ess kan han vri ruter og det er derfor du må stikke over første gang. Du trenger 2 ruter til å trumfe 2kløver. Hele spillet kan for eksempel se slik ut:

Dlr:
Vul:

Axx
A
KQJT9
Kxxx
 
  Kxxx
xxx
5432
Ax
  JTxx
xxxx

QJTxx
    Qx
KQJTx
A876
xx
 
Du husket å ta for hjerter ess før du spilte første ruteren, ikke vel?
 
4. Og til slutt: Etter åpning 2nt i øst som viser minst 5-5 i  minor spiller du 6nt i syd. Vest tar for hjerter ess i utspill og skifter liten kløver.
Spilleplan?

Dlr: E
Vul: N/S

AKQJT
KQJT9
6
A7
 
 


 


    2
32
A75432
Q543
 
Løsning: Øst er markert med min 5-5 i minor og har mest sannsynlig kløver konge. Vest har bare plass til singel ruter og du kan derfor skvise øst. Ta for kløver ess og spill de andre fargene til bunns. Sluttposisjonen blir da slik:

Dlr:
Vul:

T

x
x
 
 
xx
x
 

QJ
K
   

Ax
Q
 
Stakkars øst må gi opp en av fargene når du spiller spar ti.
Comments